The HighPROTEC, the next generation of protection relays from Woodward, makes protecting medium voltage feeders, generators, transformers, and motors simple, reducing effort and cost.  It can be easily configured for specific application requirements and accepts 0‒800 VAC and 1A / 5A inputs, a wide range of supply power, communication protocols (DNP3.0, IEC 61850, IEC 60870-103, Modbus, Profibus), and menus in seven different languages.  It displays system connections, operating values, and messages/alarms/fault data – making it easy to use.  Worldwide certifications include CE, UL, CSA, EAC, and marine certifications.

obr

  • Easy to use (individual configurable devices with adaptable menu structure, plausibility check, ANSI menu structure can be turned on and off …
  • Reduces your maintenance and commissioning efforts (Integrated fault Simulator,…)
  • Highest hardware flexibility (1A / 5A inputs, wide range power supply,…)
  • Protection packages inclusive (no extra charge)
  • 7 Languages (DE, EN, FR, ES, PT, PL, RU)
  • Various communication protocols (IEC61850, Modbus, DNP3, Profibus, IEC60870‑5‑103)
  • World wide certifications like CE, UL, CSA, EAC, Marine,…
  • Covers world wide interconnection standards like IEEE1547, BDEW, G59
ANSI

Device MRA4-2 MRI4-2
Documentation Leták
Manuál
Leták
Manuál
Line HPT HPT
Current Transformer Inputs (MTP) 4 4
Voltage transformer inputs (MTN) 4
Binary inputs 8( +8 ) 8
Relay Output 6( +6 ) 5
Watchdog relay 1 1
50/51 Overcurrent time protection ano ano
Transitional stabilization ano ano
67 Control overcurrent time protection ano
50N/51N Earth protection ano ano
50N/51N Earth resistance / Direct earthing ano ano
67N Ground direction protection ano
49 Thermal display ano ano
50BF Electrical safety circuit breaker ano ano
27/59 Voltage protection ano
59N Residual voltage ano
81O/U Frequency protection ano
81 Frequency protection ano
78 Vector shift ano
32/37 Directional power ano
46 Negative sequential protection ano ano
49 Motor Protection: Thermal Protection ano ano
60FL Current Transformer Supervision ano ano
60FL Voltage transformer supervision ano
79 Automatic reclosing ano ano
Reset / Block ano ano
Time data ano ano
Parameters 4 4
History ano ano
Error messages ano ano
Record failure ano ano
Matrix relay output ano ano
74TC Check the control circuit ano ano
86 Auxiliary relay ano ano
Modbus RTU Protocol Volitelný Volitelný
IEC 60870 – 5 – 103 Volitelný Volitelný
ANSI

Device MRU4-2
Documentation Leták
Manuál
Line HPT
Voltage transformer inputs (MTN) 4
Binary inputs 8
Relay Output 5
Watchdog relay 1
27/59 Napěťová ochrana Ano
59N Zbytkové napětí Ano
47 Fázová symetrie Ano
81O/U Kmitočtová ochrana Ano
81 Frekvenční ochrana Ano
78 Vektorový posun Ano
60FL Napěťový transformátorový dozor Ano
Reset / Blokace Ano
Časová data 4
Parametry Ano
Záznam událostí Ano
Chybová hlášení Ano
Záznam poruch Ano
Výstup relé matrix Ano
74TC Kontrola regulačního obvodu Ano
86 Pomocné relé Ano
Modbus RTU Protokol Volitelný
IEC 60870 – 5 – 103 Volitelný

 

ANSI

Device MCA4-2
Documentation Leták
Line HighPROTEC
Binary inputs 8
Řízení a detekce z rozvaděčů Ano
Dozor pro elektrické jističe (vzdálené nebo lokální) 6
Proudové transformátorové vstupy 4
Relay Output 5
Napěťové transformátorové vstupy 4
Watchdog relay 1
79 Opětovné zapínání relé AR Ano
50BF Elektrický ochraný jistič Ano
67 Řídící nadproudová ochrana časová Ano
67N Zemní směrová ochrana Ano
50N/51N Zemní ochrana Ano
Fault Ride Through (FRT) Ano
81 Frekvenční ochrana Ano
81O/U Kmitočtová ochrana Ano
IEC 60870-5-103 Volitelný
Inrush stabilisation (2nd harmonic) Ano
IRIG-B00X Ano
Modbus (TCP) Volitelný
Modbus RTU Protocol Volitelný
49 Motorová ochrana : Tepelná ochrana Ano
46 Negativní sekvenční ochrana Ano
Výstup relé matrix Ano
Nastavení parametrů 4
47 Fázová symetrie Ano
32/37 Směrový výkon Ano
Profibus DP Volitelný
Programování logických obvodů Ano
Q->&V< Ano
Reset / Blokace Ano
59N Zbytkové napětí Ano
50N/51N Zemní odpor / přímé uzemnění Ano
25 Synchrocheck Ano
Časová synchronizace přes SNTP Ano
50SN/51SN Citlivý EF izolováný / Kompenzovaný Ano
49 Tepelné zobrazení Ano
Čas / Datum Ano
50/51 Nadproudová ochrana časová Ano
86 Pomocné relé Ano
74TC Kontrola regulačního obvodu Ano
78 Vektorový posun Ano
Funkce napěťové závislosti Ano
27/59 Napěťová ochrana Ano
60FL Napěťový transformátorový dozor Ano
IEC 61850 Volitelný
Dálkové vypínání Ano
Časová synchronizace přes Modbus Ano
Časová synchronizace přes IEC 60870-5-103 Ano
51V Napěťové omezeí nadproudu Ano
51C Řízení omezení napětí Ano
Řízení poptávky Ano
Ochrana harmonického zkreslení / THD (Todal Harmonic Distortion) Protection Ano
Široko kmitočtový rozsah Ano
Chybová hlášení Ano
Záznam událostí Ano
Záznam poruch Ano
Zapisovatel trendu Ano

 

ANSI

Výsledek obrázku pro MRDT4

Device MRDT4
Documentation Leták
Manuál
Line HighPROTEC
Binary inputs 10(+8)
Řízení a detekce z rozvaděčů Ano
Dozor pro elektrické jističe (vzdálené nebo lokální) 2
Proudové transformátorové vstupy 8
Relay Output 6(+6)
Watchdog relay 1
79 Opětovné zapínání relé AR Ano
50BF Elektrický ochraný jistič Ano
60FL Proudový transformátorový dozor Ano
87G Diferenciální ochrana : Generátor Ano
87T Diferenciální ochrana : Transformátor Ano
50N/51N Zemní ochrana Ano
IEC 60870-5-103 Volitelný
Inrush stabilisation (2nd harmonic) Ano
IRIG-B00X Ano
Modbus (TCP) Volitelný
Modbus RTU Protocol Volitelný
46 Negativní sekvenční ochrana Ano
Výstup relé matrix Ano
Nastavení parametrů 4
Profibus DP Volitelný
Programování logických obvodů Ano
Reset / Blokace Ano
50N/51N Zemní odpor / přímé uzemnění Ano
Časová synchronizace přes SNTP Ano
50SN/51SN Citlivý EF izolováný / Kompenzovaný Ano
49 Tepelné zobrazení Ano
Čas / Datum Ano
50/51 Nadproudová ochrana časová Ano
86 Pomocné relé Ano
74TC Kontrola regulačního obvodu Ano
IEC 61850 Volitelný
Časová synchronizace přes Modbus Ano
Časová synchronizace přes IEC 60870-5-103 Ano
Řízení poptávky Ano
Ochrana harmonického zkreslení / THD (Todal Harmonic Distortion) Protection Ano
23 RTD Teplotní ochrana Volitelný
Chybová hlášení Ano
Záznam událostí Ano
Záznam poruch Ano
Zapisovatel trendu Ano

 

ANSI

Device MRM4
Documentation Leták
Line HighPROTEC
Binary inputs 8
Analogové výstupy Volitelný
Řízení a detekce z rozvaděčů Ano
Dozor pro elektrické jističe (vzdálené nebo lokální) 1
Relay Output 5
Napěťové transformátorové vstupy 4
Watchdog relay 1
50N/51N Zemní ochrana Ano
81 Frekvenční ochrana Ano
81O/U Kmitočtová ochrana Ano
IEC 60870-5-103 Volitekný
Inrush stabilisation (2nd harmonic) Ano
IRIG-B00X Ano
Modbus (TCP) Volitelný
Modbus RTU Protocol Volitelný
48 Motorová ochrana : Nedokončený start Ano
51 Motorová ochrana : Blokovaný rotor Ano
66 Motorová ochrana : Max. počet pro start Ano
49 Motorová ochrana : Tepelná ochrana Ano
37 Motorová ochrana : Podproudová Ano
46 Negativní sekvenční ochrana Ano
Výstup relé matrix Ano
Nastavení parametrů 4
Profibus DP Volitelný
Programování logických obvodů Ano
Reset / Blokace Ano
59N Zbytkové napětí Ano
50N/51N Zemní odpor / přímé uzemnění Ano
Časová synchronizace přes SNTP Ano
50SN/51SN Citlivý EF izolováný / Kompenzovaný Ano
49 Tepelné zobrazení Ano
Čas / Datum Ano
50/51 Nadproudová ochrana časová Ano
86 Pomocné relé Ano
74TC Kontrola regulačního obvodu Ano
60FL Napěťový transformátorový dozor Ano
IEC 61850 Volitelný
Časová synchronizace přes Modbus Ano
Časová synchronizace přes IEC 60870-5-103 Ano
Řízení poptávky Ano
Ochrana harmonického zkreslení / THD (Todal Harmonic Distortion) Protection Ano
23 RTD Teplotní ochrana Volitelný
Chybová hlášení Ano
Záznam událostí Ano
Záznam poruch Ano
Záznam startů motoru Ano
Zapisovatel trendu Ano

 

ANSI

Device MRMV4
Documentation Leták

Manuál

Line HighPROTEC
Binarní vstupy
Analogové výstupy
Řízení a detekce z rozvaděčů
Dozor pro elektrické jističe (vzdálené nebo lokální)
Proudové transformátorové vstupy
Relay Output
Napěťové transformátorové vstupy
Watchdog relay
79 Opětovné zapínání relé AR
50BF Elektrický ochraný jistič
60FL Proudový transformátorový dozor
87G Diferenciální ochrana : Generátor
87T Diferenciální ochrana : Transformátoru
67N Zemní směrová ochrana
50N/51N Zemní ochrana
81 Frekvenční ochrana
81O/U Kmitočtová ochrana
IEC 60870-5-103
Inrush stabilisation (2nd harmonic)
IRIG-B00X
Modbus (TCP)
Modbus RTU Protocol
48 Motorová ochrana : Nedokončený start
51 Motorová ochrana : Blokovaný rotor
66 Motorová ochrana : Max. počet pro start
49 Motorová ochrana : Tepelná ochrana
37 Motorová ochrana : Podproudová
46 Negativní sekvenční ochrana
Výstup relé matrix
Nastavení parametrů
47 Fázová symetrie
32/37 Směrový výkon
Profibus DP
Programování logických obvodů
Reset / Blokace
59N Zbytkové napětí
50N/51N Zemní odpor / přímé uzemnění
Časová synchronizace přes SNTP
50SN/51SN Citlivý EF izolováný / Kompenzovaný
49 Tepelné zobrazení
Čas / Datum
50/51 Nadproudová ochrana časová
86 Pomocné relé
74TC Kontrola regulačního obvodu
78 Vektorový posun
27/59 Napěťová ochrana
60FL Napěťový transformátorový dozor
IEC 61850
Časová synchronizace přes Modbus
Časová synchronizace přes IEC 60870-5-103
51V Napěťové omezeí nadproudu
51C Řízení omezení napětí
Ochrana harmonického zkreslení / THD (Todal Harmonic Distortion) Protection
23 RTD Teplotní ochrana
Široko kmitočtový rozsah
Chybová hlášení
Záznam událostí
Záznam poruch
Záznam startů motoru
Zapisovatel trendu

 

ANSI

Výsledek obrázku pro MCDGV4

Device MCDGV4
Documentation Leták
Manuál
Line HighPROTEC
Binary inputs 8(+8)
Analogové vstupy Volitelný
Analogové výstupy Volitelný
Řízení a detekce z rozvaděčů Ano
Dozor pro elektrické jističe (vzdálené nebo lokální) 6
Proudové transformátorové vstupy 8
Relay Output 6(+6)
Napěťové transformátorové vstupy 4
Watchdog relay 1
27TN/59N Ochrana: 100% statorové zemní spojení Ano
50BF Elektrický ochraný jistič Ano
60FL Proudový transformátorový dozor Ano
87G Diferenciální ochrana : Generátor Ano
67 Řídící nadproudová ochrana časová Ano
67N Zemní směrová ochrana Ano
50N/51N Zemní ochrana Ano
40/76 Budící proudová ochrana Ano
Fault Ride Through (FRT) Ano
24 Přebuzení Ano
40 Provozní chybějící ochrana/Field failure protection Ano
81 Frekvenční ochrana Ano
81O/U Kmitočtová ochrana Ano
IEC 60870-5-103 Volitelný
Inrush stabilisation (2nd harmonic) Ano
IRIG-B00X Ano
Modbus (TCP) Volitelný
Modbus RTU Protocol Volitelný
46 Negativní sekvenční ochrana Ano
Výstup relé matrix Ano
Nastavení parametrů 4
47 Fázová symetrie Ano
32/37 Směrový výkon Ano
Profibus DP Volitelný
Programování logických obvodů Ano
Q->&V< Ano
Reset / Blokace Ano
59N Zbytkové napětí Ano
50N/51N Zemní odpor / přímé uzemnění Ano
25 Synchrocheck Ano
Časová synchronizace přes SNTP Ano
50/27 Ochrana proti nechtěnému vybuzení Ano
50SN/51SN Citlivý EF izolováný / Kompenzovaný Ano
49 Tepelné zobrazení Ano
Čas / Datum Ano
50/51 Nadproudová ochrana časová Ano
86 Pomocné relé Ano
74TC Kontrola regulačního obvodu Ano
78 Vektorový posun Ano
Funkce napěťové závislosti Ano
27/59 Napěťová ochrana Ano
60FL Napěťový transformátorový dozor Ano
IEC 61850 Volitelný
Dálkové vypínání Ano
Časová synchronizace přes Modbus Ano
Časová synchronizace přes IEC 60870-5-103 Ano
51V Napěťové omezeí nadproudu Ano
51C Řízení omezení napětí Ano
Řízení poptávky Ano
Ochrana harmonického zkreslení / THD (Todal Harmonic Distortion) Protection Ano
23 RTD Teplotní ochrana Volitelný
Široko kmitočtový rozsah Ano
Záznam událostí Ano
Záznam poruch Ano
Zapisovatel trendu Ano