Základní nadproudové ochrany, ochrany motorů, generátorů, vysokostupňové diferenciální ochrany

High Tech Line ochrany pro nízký, střední a vysoký napěťový stupeň (LV, MV,HV) mají řadu ochranných funkcí.Ochrany zahrnují základní nadproudovou ochranu časovou, mechanickou ochranu, vysoce kvalitní diferenciální ochranu.

obr

Vedle jednoduchých relé jsou k dispozici i multifunkční zařízení montovaná na dvířka nebo v separátních skříních. Pro montáž na zadní panel je k dispozici adaptér.
Intuitivní indikace výstupních hodnot a chybových hlášení je zajištěna prostřednictvím alfanumerického displeje a LED diod.

Spojení se SCADA systémy je dosaženo prostřednictvím standardizovaných rozhraní.

Manuál​

ANSI

Zařízení MRI3-I MRI3-IR MRI3-IRE MRI3-IE MRI3-IER MRI3-IT MRI3-ITE MRIK3-I MRIK3-IE MRIK3-ICE MRIK3-ICX MRI3-ICE MRI3-ICX MRI1-IE IRI1-ER
Dokumentace Manuál Manuál Manuál Manuál Manuál Manuál Manuál Manuál Manuál Manuál Manuál Manuál Manuál Manuál ——-
Typová řada (Line) HTL HTL HTL HTL HTL HTL HTL HTL HTL HTL HTL HTL HTL HTL HTL
Proudové transformátorové vstupy (MTP) 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 1
Napěťové transformátorové vstupy (MTN) 3 3 3
Binární vstupy 2 2 2 2 2 2 2 5 5 7 7 7 7 2
Výstup relé 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
Watchdog relay 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50/51 Nadproudová ochrana časová Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Přechodová stabilizace
67 Řídící nadproudová ochrana časová Ano Ano
50N/51N Zemní ochrana Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
50SN/51SN Citlivý EF izolovaný / Kompenzovaný Ano Ano
50N/51N Zemní odpor / Přímé uzemnění
67N Zemní směrová ochrana Ano
49 Tepelné zobrazení Ano Ano
50BF Elektrický ochraný jistič Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
64REF Diferenciální ochrana : Zemní rozdílová ochrana Ano
79 Opětovné zapínaní relé AR Ano Ano Ano Ano
Reset / Blokace Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Napěťově závislá funkce
Časová data Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Parametry 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Chybová hlášení Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Záznam poruch Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Výstup relé matrix Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Ovládání a monitorování výkonového vypínače Ano Ano Ano Ano
RS485 Open Data Protocol Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Modbus RTU protokol Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Ano Ano Ano Ano Volitelný
Profibus DP Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitlný Volitelný Volitelný

 

ANSI

Zařízení MRN3-1 MRN3-2 MRN3-3 MRU3-1 MRU3-2
Dokumentace Manuál Manuál Manuál Manuál  Manuál
Typová řada (Line) HTL HTL HTL HTL HTL
Proudové transformátorové vstupy (MTP)
Napěťové transformátorové vstupy (MTN) 3 3 3 3 3
Binární vstupy 2 2 2 2 2
Výstup relé 4 4 4 4 4
Watchdog relay 1 1 1 1 1
50/51 Nadproudová ochrana časová
27/59 Napěťová ochrana Ano Ano Ano Ano Ano
59N Zbytkové napětí Ano Ano
47 Fázová symetrie Ano
81O/U Kmitočtová ochrana Ano Ano Ano
81 Frekvenční ochrana Ano Ano
78 Vektorový posun Ano Ano
Reset / Blokace Ano Ano Ano Ano Ano
Napěťově závislá funkce Ano Ano Ano
Časová data Ano Ano Ano Ano Ano
Parametry 2 2 2 2 2
Chybová hlášení Ano Ano Ano Ano Ano
Záznam poruch Ano Ano Ano Ano Ano
Výstup relé matrix Ano Ano Ano Ano Ano
RS485 Open Data Protocol Ano Ano Ano Ano Ano
Modbus RTU Protokol Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný
Profibus DP Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný

 

ANSI

Zařízení MRG3 MRG3-I MRG3-U0 MRG3-IE MRG3-IU0 MRG3-IER
Dokumentace Manuál Manuál Manuál Manuál Manuál Manuál
Typová řada (Line) HTL HTL HTL HTL HTL HTL
Proudové transformatorové vstupy (MTP) 3 4 3 4
Napěťové transformatorové vstupy (MTN) 3 3 4 3 4 4
Binární vstupy 2 2 2 2 2 2
Výstup relé 4 4 4 4 4 4
Watchdog relay 1 1 1 1 1 1
50/51 Nadproudová ochrana časová Ano Ano Ano Ano
50N/51N Zemní ochrana Ano Ano
50N/51N Zemní odpor / Přímé uzemnění Ano
67N Zemní směrová ochrana Ano
50BF Elektrický ochraný jistič Ano Ano Ano Ano
27/59 Napěťová ochrana Ano Ano Ano Ano Ano Ano
59N Zbytkové napětí Ano Ano
81O/U Kmitočtová ochrana Ano Ano Ano Ano Ano Ano
81 Frekvenční ochrana Ano Ano Ano Ano Ano Ano
78 Vektorový posun Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Reset / Blokace Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Napěťově závislá funkce Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Časová data Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Parametry 2 2 2 2 2 2
Chybová hlášení Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Záznam poruch Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Výstup relé matrix Ano Ano Ano Ano Ano Ano
RS485 Open Data Protocol Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Modbus RTU Protokol Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný
Profibus DP Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný

 

ANSI

Výsledek obrázku pro woodward MRQ1
 1 Zařízení MRP2-3IU MRP2-R3IU MRR1 MRQ1
Dokumentace Manuál   Manuál   Manuál Manuál
Typová řada (Line) HTL HTL HTL HTL
Proudové transformátorové vstupy (MTP) 3 3 1
Napěťové transformátorové vstupy (MTN) 3 3 3
Binární vstupy 2 2 2 2
Výstup relé 4 4 4 4
Watchdog relay 1 1 1 1
50BF Elektrický ochraný jistič Ano Ano
32/37 Směrový výkon Ano Ano
64N Rotorová zemní ochrana Ano
40/76 Budící proudová ochrana Ano
Porucha diody Ano
46 Negativní sekvenční ochrana
40 Provozní chybějící ochrana Ano
Reset / Blokace Ano Ano Ano Ano
Napěťově závislá funkce Ano Ano
Parametry 1 1 1 1
Chybová hlášení Ano Ano
Výstup relé matrix Ano Ano Ano
RS485 Open Data Protocol Ano Ano Ano Ano
Modbus RTU Protokol Volitelný Volitelný

 

 

ANSI

Zařízení MRM3-2I MRM3-2IE
Dokumentace Manuál Manuál
Typová řada (Line) HTL HTL
Proudové transformátorové vstupy (MTP) 3 4
Binární vstupy 7 7
Výstup relé 4 4
Watchdog relay 1 1
50/51 Nadproudová ochrana časová Ano Ano
50N/51N Zemní ochrana Ano
49 Tepelné zobrazení Ano Ano
50BF Elektrický ochraný jistič Ano Ano
46 Negativní sekvenční ochrana Ano Ano
51 Motorová ochrana : Blokovaný rotor Ano Ano
48 Motorová ochrana : Nedokončený start Ano Ano
66 Motorová ochrana : Max. číslo pro start Ano Ano
37 Motorová ochrana : Podproudová Ano Ano
49 Motorová ochrana : Tepelná ochrana Ano Ano
Reset / Blokace Ano Ano
Časová data Ano Ano
Parametry 2 2
Chybová hlašení Ano Ano
Záznam poruch Ano Ano
Výstup relé matrix Ano Ano
RS485 Open Data Protocol Ano Ano
Modbus RTU Protokol Volitelný Volitelný
Profibus DP Volitelný

 

ANSI

Výsledek obrázku pro woodward MRA1

Výsledek obrázku pro woodward mrl1

Výsledek obrázku pro woodward mrt 1
Zařízení MRA1 MRL1 MRT1
Dokumentace Manuál Manuál Manuál
Typová řada (Line) HTL HTL HTL
Binární vstupy 1 4
Výstup relé 2 4
Watchdog relay
50BF Nadproudová ochrana časová
Opětovné zapínání relé
Reset / Blokace
Parametry
74TC Kontrola regulačního obvodu Ano
86 Pomocné relé Ano
Test block Ano
Capacitor storage
RS485 Open Data Protocol