Nadproudové ochrany, ochrany motorů a generátorů, vysokostupňové diferenciální ochrany

obr

Zde najdete jak jednotlivé, tak kombinovatelné digitální relé se všemi ochrannými funkcemi pro nízko a středně napěťové aplikace.

Šíře rozsahu napájení AC a DC dělá přenosy PROFESION LINE maximálně univerzální.

Spojení se SCADA systémy je dosaženo prostřednictvím standardizovaných rozhraní.

Nadproudové ochrany

ANSI

Zařízení XI1-I XI1-E XI1-S XI1-E-R XI1-S-R XRI1-I-R XRI1-I-E XRI1-E-R
Dokumentace Manuál Manuál Manuál Manuál Manuál Manuál Manuál Manuál
Typová řada (Line) PL PL PL PL PL PL PL PL
Proudové transformátorové vstupy (MTP) 3 1 1 1 1 3 4 1
Napěťové transformátorové vstupy (MTN) 1 1 3 3
Binární vstupy 2 2 2
Výstup relé 2 2 2 2 2 4 4 4
Watchdog relay 1 1 1
50/51 Nadproudová ochrana časová Ano Ano Ano
67 Řídící nadproudová ochrana časová Ano
50N/51N Zemní ochrana Ano Ano Ano Ano
50N/51N Zemní odpor / Přímé uzemnění Ano Ano
67N Zemní směrová ochrana Ano Ano Ano
50BF Elektrický ochraný jistič Ano Ano
Reset / Blokace Ano Ano Ano
Parametry 1 1 1
Chybová hlášení Ano Ano Ano
RS485 Open Data Protocol Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Ano Ano Ano

 

ANSI

Zařízení XN2-1 XN2-2 XRN2-1 XRN2-2 XRW1-4 XUF2 XUA1 XU2-AC XU1-DC XU1-E XF2 XG2
Dokumentace Manuál Manuál Manuál Manuál Manuál Manuál Manuál Manuál Manuál Manuál Manuál Manuál
Typová řada (Line) PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL
Napěťové transformátorové vstupy (MTN) 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3
Binární vstupy 2 2 2
Výstup relé 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2
Watchdog relay 1 1 1
27/59 Napěťová ochrana Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
59N Zbytkové napětí Ano
47 Fázová symetrie Ano
81O/U Kmitočtová ochrana Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
81 Frekvenční ochrana Ano Ano Ano
78 Vektorový posun Ano Ano Ano
Reset / Blokace Ano Ano Ano
Napěťově závislá funkce Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Časová data Ano Ano Ano
Parametry 1 1 1
Chybová hlášení Ano Ano Ano
Výstup relé matrix
RS485 Open Data Protocol Volitelný Volitelný Ano Ano Ano Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný

 

ANSI

Zařízení XP2-R XS2 XE2 XR1
Dokumentace Manuál Manuál Manuál Manuál
Typová řada (Line) PL PL PL PL
Proudové transformátorové vstupy (MTP) 1 3
Napěťové transformátorové vstupy (MTN) 1
Výstup relé 2 2 2 2
50/51 Nadproudová ochrana časová Ano
32/37 Směrový výkon Ano
64N Rotorová zemní ochrana Ano
40/76 Budící proudová ochrana Ano
Porucha diody Ano
46 Negativní sekvenční ochrana Ano
40 Provozní chybějící ochrana Ano
RS485 Open Data Protocol Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný

 

ANSI

Zařízení XD1-T XD1-G XD1-L
Dokumentace Manuál Manuál  Manuál
Typová řada (Line) PL PL PL
Proudové transformátorové vstupy (MTP) 6 6 2
Výstup relé 2 2 3
87T Diferenciální ochrana : Transformátor Ano
87G Diferenciální ochrana : Generátor Ano
87L Diferenciální ochrana : Vedení Ano

 

ANSI

Zařízení XM1
Dokumentace Manuál
Typová řada (Line) PL
Proudové transformátorové vstupy (MTP) 3
Výstup relé 2
Watchdog relay 1
50/51 Nadproudová ochrana časová Ano
50N/51N Zemní ochrana Ano
46 Negativní sekveční ochrana Ano
51 Motorová ochrana : Blokovaný rotor Ano
37 Motorová ochrana : Podproudová Ano
49 Motorová ochrana : Tepelná ochrana Ano
RS485 Open Data Protocol Volitelný