easYgen 2000

Zakázka: Žermanice

 

Diferenciální ochrana ESDR4, multifunkční ochrana MFR3 a MFR1 v rozvaděči

obr

Použití diferenciální ochrany ESDR4, multifunkční ochrany MFR3 a MFR1 v rozvaděči.
Společně pro aplikaci se 2. synchronními generátory AvK , 4MW . Kogenerační zdroj Bratislava .

easYgen 350-50B/X

obr

Použití řídící jednotky easYgen 350-50B/X v rozvaděčích v Maďarsku v roce 2013.

Multifunkční ochrana MFR2

obr

obr

Použití multifunkční ochrany MFR2 v elektrárně v obci Píšťany u Litoměřic. Elektrárna byla uvedena do provozu v září 2010.

obr

obr

Zařízení na využití nízkopotenciálního tepla v areálu Státní technické univerzity Bratislava v Gabčíkovo – Slovensko.
Uvedení do provozu MFR2 v roce 2011 společně s generátorem Stamford PI 144F2.