Ochrana napájení,vedení, ochrana transformátorů a přípojnic realizována tím nejjednodušším způsobem

Ochrana, kontrola a digitální monitoring, vše v jednom, což poskytuje komplexní řešení pro středně napěťové systémy do 132 kV.

obr

CSP systémy jsou schopny kontrolovat téměř všechny rozvaděče na trhu a komunikovat s jakýmkoliv zabezpečovacím relé. CSP systémy se skládají z hlavní jednotky, která je konstruovaná pro oddělené nízkonapěťové prostředí, a vnější operační jednotky CMP.

Spojení se SCADA systémy je dosaženo prostřednictvím standardizovaných rozhraní.

ANSI

Zařízení CSP2-L
Dokumentace Manuál
Typová řada (Line) SL
Proudové transformátorové vstupy (MTP) 4
Napěťové transformátorové vstupy (MTN) 4
Binární vstupy 22
Výstup relé 6
Watchdog relay 1
50/51 Nadproudová ochrana časová ano
Přechodová stabilizace
67 Řídící nadproudová ochrana časová ano
50N/51N Zemní ochrana ano
50SN/51SN Citlivý EF izolováný / Kompenzovaný ano
50N/51N Zemní odpor / Přímé uzemnění ano
67N Zemní směrová ochrana ano
49 Tepelná ochrana ano
50BF Elektrický ochraný jistič ano
27/59 Napěťová ochrana ano
59N Zbytkové napětí ano
81O/U Kmitočtová ochrana
32/37 Směrový výkon
46 Negativní sekvenční ochrana ano
49 Motorová ochrana : Tepelná ochrana ano
87T Diferenciální ochrana : Transformátoru
87G Diferenciální ochrana : Generátoru
87L Diferenciální ochrana : Vedení ano
64REF Diferenciální ochrana :Zemní rozdílová
60FL Napěťový transformátorový dozor ano
79 Opětovné zapínání relé ano
Reset / Blokace ano
Časová data ano
Parametry 4
Záznam událostí ano
Chybová hlášení ano
Záznam poruch ano
Výstup relé matrix ano
Ovládání a monitorování výkonového vypínače ano
Řízení a detekce rozvaděče ano
74TC Kontrola regulačního obvodu ano
Programovatelnost ano
86 Blokovací relé ano
Modbus RTU protokol Volitelný
IEC 60870 – 5 – 103 Volitelný
Profibus DP Volitelný